W UaMedTours, dostępnym pod adresem https://uamedtours.pl/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność naszych gości. Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i zapisywane przez UaMedTours oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej działalności online i obowiązuje osoby odwiedzające naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, którymi dzielą się i/lub które gromadzą w UaMedTours. Polityka ta nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż niniejsza strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptujesz jej warunki.

Informacje, które gromadzimy

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których jest on proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, w którym zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z nami możemy otrzymać dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które użytkownik może do nas przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane na różne sposoby, w tym do:

  • Udostępniania, obsługi i konserwacji naszej witryny internetowej
  • Ulepszania, personalizowania i rozbudowywania naszej witryny internetowej
  • Zrozumienia i analizy sposobu korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkowników
  • Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikować się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych
  • Wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail
  • Wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Pliki dziennika

UaMedTours stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających podczas ich wizyt na stronach internetowych. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analizy usług hostingowych. Informacje zbierane przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i czasu, strony, z których nastąpiło przekierowanie/wycofanie oraz ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Informacje te służą do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Jak każda inna strona internetowa, UaMedTours używa "cookies". Pliki te są używane do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron witryny, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Polityki prywatności partnerów reklamowych

Na tej liście można znaleźć Politykę prywatności każdego z partnerów reklamowych UaMedTours.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory WWW, które są używane w ich reklamach i linkach wyświetlanych na stronie UaMedTours i które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują one adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych i/lub do personalizacji treści reklamowych, które widzisz na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Należy pamiętać, że UaMedTours nie ma dostępu do plików cookie stosowanych przez reklamodawców zewnętrznych ani nie ma nad nimi kontroli.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności UaMedTours nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki oraz instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z pewnych opcji.

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach internetowych tych przeglądarek.

Prawa prywatności CCPA (Nie sprzedawaj moich danych osobowych)

Zgodnie z ustawą CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

Żądania, aby firma, która gromadzi dane osobowe konsumenta, ujawniła kategorie i konkretne dane osobowe, które firma zgromadziła na temat konsumentów.

Żądania, aby firma usunęła wszelkie dane osobowe dotyczące konsumenta, które zostały przez nią zgromadzone.

Zażądać, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała tych danych.

W przypadku złożenia wniosku, mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa ochrony danych w ramach GDPR

Chcielibyśmy się upewnić, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw związanych z ochroną danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących rzeczy:

Prawo do dostępu - masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania - Użytkownik ma prawo zażądać od nas skorygowania informacji, które uważa za niedokładne. Masz również prawo do zażądania od nas uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych - Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych - Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zgromadzone przez niego dane innej organizacji lub bezpośrednio użytkownikowi, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia takiego wniosku, mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje dla dzieci

Kolejnym naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom ochrony podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

UaMedTours nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zachęcamy do natychmiastowego kontaktu z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.